Allmänna villkor

Användarvillkoren
Allmänt

 1. Villkoren gäller mellan
  dig och Your Wine Club vid ditt besök på, eller interagerande med, Your
  Wine Club’s webbplats www.yourwineclub.se.
  Genom din användning av, eller interagerande med, Webbplatsen accepterar
  du Användarvillkoren.

Vid beställning av vara på webbplatsen gäller:

 1. Your Wine Club ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Webbplatsen och har rätt att när som helst göra ändringar i material, information och funktionalitet på Webbplatsen.
 2. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Webbplatsen, t.ex. åtkomst till Internet, webbläsare och e-post. Du ansvarar själv för den information som du själv använder dig av vid nyttjande av Webbplatsen.
 3. Driftstopp för underhåll mm kan förekomma på Webbplatsen. Your Wine Club ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på Webbplatsen.
 4. Samtliga immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen tillkommer Your Wine Club (eller tredje man). Du får ladda ner, skriva ut, kopiera och titta på
  material på Webbplatsen för ditt eget personliga bruk men du får inte hantera sådant material i kommersiellt syfte eller i näringsverksamhet.
 5. Alla personuppgifter som du lämnar till Your Wine Club på Webbplatsen behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (”PUL”). Användaruppgifter får endast registreras av den person som uppgifterna avser. Your Wine Club behandlar dina uppgifter för att administrera användning av Webbplatsen, historik och fullgöra avtal med dig eller annars vidta åtgärden som du begärt samt för att säkerställa att den som gör en e-beställning eller ställer en förfrågan om privatimport är över 20 år. Historik sparas endast som en tjänst åt dig
  och för ändamålet att tillhandahålla en väl fungerande tjänst. Genom att
  lämna dina uppgifter samtycker du till Your Wine Clubs användning av dina
  uppgifter, inklusive ditt personnummer, enligt vad som framgår av de Allmänna
  Villkoren.
 6. Your Wine Club 556836-9382, med adress Regeringsgatan 9, 103 92 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att få dina uppgifter rättade, blockerade eller raderade. Kontakta i så fall Your Wine Club direkt.

Leverans och priser mm:

 1. När beställd vara finns tillgänglig för avhämtning i butik meddelas du via sms eller telefon. Du betalar och hämtar ut varan i vald butik inom stipulerad tid enligt butikens meddelande.
 2. I det pris som du betalar är mervärdesskatt och alkoholskatt och alla avgifter för t. ex fraktkostnad och emballage inkluderade enligt vid var tid gällande regler
  och det pris som anges på Webbplatsen är således det totala priset för varan.
 3. En defekt vara reklameras direkt till Systembolagets butiker, då Systembolaget utgör försäljningsstället.

Kommentarer inaktiverade.